Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Gospodarki stała 2024-05-20
2 Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej stała 2024-05-20
3 Komisja Kultury i Sportu stała 2024-05-20
4 Komisja Ochrony Środowiska stała 2024-05-20
5 Komisja Oświaty stała 2024-05-20
6 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-20
7 Komisja Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych stała 2024-05-20
8 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-20
9 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich stała 2024-05-20
10 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-20
11 Komisja Turystyki i Promocji Gminy stała 2024-05-20