Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Protokół I sesji Rady Miejskiej w Żninie (07.05.2024 r.) (PDF, 9.44Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 protokół
2 URM_I-2_2024 (PDF, 236.05Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
3 URM_I-1_2024 (PDF, 229.69Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
4 URM_II-11_2024 (PDF, 257.04Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
5 URM_II-10_2024 (PDF, 1.89Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
6 URM_II-9_2024 (PDF, 1.54Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
7 URM_II-8_2024 (PDF, 241.91Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
8 URM_II-7_2024 (PDF, 242.54Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
9 URM_II-6_2024 (PDF, 284.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
10 URM_II-5_2024 (PDF, 247.93Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
11 URM_II-4_2024 (PDF, 239.58Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
12 URM_II-3_2024 (PDF, 235.14Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
13 12. PRM_w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Żnin, wpisanych do rejestru zabytków (PDF, 1.36Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
14 11. PRM_w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2023 rok (PDF, 41.22Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
15 10. PRM_w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2024 (PDF, 2.19Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
16 09. PRM_w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żnina (PDF, 786.10Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
17 08. PRM_w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie (PDF, 808.00Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
18 07. PRM_w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących (PDF, 1.37Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
19 06. PRM_w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ustalenia przedmiotu ich działania (PDF, 1.03Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
20 05. PRM_w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żnin (PDF, 660.68Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
21 04. PRM_w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żnin (PDF, 557.80Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały