Przejdź do treści

Marek Gałązka

Zdjęcie: Marek Gałązka
Zdjęcie: Marek Gałązka

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 117
Klub
NIEZALEŻNI
Dyżury
Kontakt marek.galazka@rada.gminaznin.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Gospodarki stała 2024-05-20
2 Komisja Oświaty stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 09:17:23 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żnin. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 09:36:41 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żnin. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 09:45:11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ustalenia przedmiotu ich działania. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:07:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:11:35 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:49:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żnina. II sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2024-05-20 12:00:10 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2024. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 12:10:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie na 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 12:20:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Żnin, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 09:05:35 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:46:29 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żnina II sesja Rady Miejskiej w Żninie za