Przejdź do treści

Dariusz Samul

Zdjęcie: Dariusz Samul
Zdjęcie: Dariusz Samul

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 239
Klub
DLA GMINY ŻNIN
Dyżury
Kontakt dariusz.samul@rada.gminaznin.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich stała 2024-05-20
2 Komisja Turystyki i Promocji Gminy stała 2024-05-20
3 Komisja Kultury i Sportu stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 09:17:19 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żnin. II sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymujący się
2024-05-20 09:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żnin. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 09:44:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ustalenia przedmiotu ich działania. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:07:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:11:33 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żnina. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 12:00:09 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2024. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 12:10:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie na 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 12:20:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Żnin, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 09:05:36 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji II sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2024-05-20 11:46:24 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żnina II sesja Rady Miejskiej w Żninie za